Știi și tu, știu și eu – nu știe numai Dumnezeu!

Ieri m-au revoltat nu doar știrile și imaginile care vizau crimele de război din Ucraina, ci și unele comentarii și postări pe care le-am văzut ulterior. Nu aduceau vreo noutate prin ideile vehiculate, dar contextul le accentua ticăloșia. Adică, vezi bine, nu știm exact cine e vinovat, nu știm cum s-a întâmplat, nu știm dacă imaginile acelea sunt reale… Nu știm în sus și nu știm în jos. De aceea, e bine să ne vedem de viețile și problemele noastre, să fim neutri, să vizăm pacea – toate bălăriile care răsar prin grădina internetului, în acele parcele de comunicare socială, destinate războiului din vecini. Dar, ca să fie și mai hidoasă această neștiință, unii o împodobesc cu sfințenie, adică pentru că, de, tot e post, „să nu judecăm“, pentru că „numai Dumnezeu știe“. Câtă perfidie în acest „numai Dumnezeu știe“! Da, un postac a azvârlit această piatră în baltă, iar mulți idioți utili, „cu frică de Dumnezeu“, s-au grăbit să o scoată, ca să o arunce și ei mai departe, de parcă ar fi piatră prețioasă sau poate doar pentru plăcerea de a face valuri. Păi, dacă suntem buni creştini și Îl invocăm pe Dumnezeu, pentru că am vrea, chipurile, să facem voia Lui, hai să vedem ce spune Biblia, cartea de căpătâi a creștinismului, considerată Cuvântul lui Dumnezeu.

Și, dacă tot sunt unii doritori să postească în modul potrivit, să vedem ce spune Scriptura în această privință:

„Iată postul plăcut Mie: desleagă lanţurile răutăţii, desnoadă legăturile robiei, dă drumul celor asupriţi, şi rupe orice fel de jug; împarte-ţi pînea cu cel flămînd, şi adu în casa ta pe nenorociţii fără adăpost; dacă vezi pe un om gol, acopere-l, şi nu întoarce spatele semenului tău.“ (Isaia 58.6-7) Se pot aplica aceste versete la contextul menționat? Cum să nu, cu vârf și îndesat!

Are Biblia referiri potrivite și pentru cei neștiutori, pacifiști, iubitori de neutralitate și incapabili să discearnă între bine și rău? Bineînțeles, chiar foarte multe – lista, care rămâne deschisă, o dăm mai jos:

„Izbăveşte pe cei tîrîţi la moarte, şi scapă pe ceice sînt aproape să fie junghiaţi. Dacă zici: „Ah! n’am ştiut!“… Crezi că nu vede Celce cîntăreşte inimile şi Celce veghează asupra sufletului tău? Şi nu va răsplăti El fiecăruia după faptele lui?“ (Proverbe 24.11-12)

„Oare, tăcînd, faceţi voi dreptate? Oare aşa judecaţi voi fără părtinire, fiii oamenilor? Dimpotrivă! în inimă, săvîrşiţi nelegiuiri; în ţară, puneţi în cumpănă silnicia mînilor voastre.“ (Psalmi 58.1)

„Deschide-ţi gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiţi! Deschide-ţi gura, judecă cu dreptate, şi apără pe cel nenorocit şi pe cel lipsit.“ (Proverbe 31.8-9)

„Cine împarte cu un hoţ îşi urăşte viaţa, aude blestemul, şi nu spune nimic.“ (Proverbe 29.24)

„Ceice părăsesc legea, laudă pe cel rău, dar ceice păzesc legea se mînie pe el.“ (Proverbe 28.4)

„Oamenii dedaţi la rău nu înţeleg ce este drept, dar ceice caută pe Domnul înţeleg totul.“ (Proverbe 28.5)

„Dacă cineva îşi întoarce urechea ca să n’asculte legea, chiar şi rugăciunea lui este o scîrbă.“ (Proverbe 28. 9)

„Pe cine zice celui rău: ,,Tu eşti bun!“ îl blastămă popoarele, şi-l urăsc neamurile. Dar celor ce judecă drept le merge bine, şi o mare binecuvîntare vine peste ei.“ (Proverbe 24. 24-25)

„Cel ce iartă pe vinovat şi osîndeşte pe cel nevinovat, sînt amîndoi o scîrbă înaintea Domnului.“ (Proverbe 17.15)

„Voi obosiţi pe Domnul prin cuvintele voastre, şi mai întrebaţi: „Cu ce L-am obosit?“ – „Prin faptul că ziceţi: ,Oricine face rău este bun înaintea Domnului, şi de el are plăcere! Sau: ,,Unde este Dumnezeul dreptăţii?“ (Maleahi 2.17)

„Vai de cei ce numesc răul bine, şi binele rău, cari spun că întunerecul este lumină, şi lumina întunerec, cari dau amărăciunea în loc de dulceaţă, şi dulceaţa în loc de amărăciune!“ (Isaia 5.20)

„Felul vostru de vorbire să fie: ,,Da, da; nu, nu“; ce trece peste aceste cuvinte, vine de la cel rău“. (Matei 5.37)

Da sau nu, nu este loc pentru eschivări cu nu știm. A, și am uitat să menționez cuvintele lui Iisus: „Cine nu este cu mine, este împotriva Mea“ (Matei 12.30). Deci nu există neutralitate, mai ales în chestiuni de viață și de moarte. Există rea-voință, trădare, duplicitate, lașitate, superficialitate, dar nu neutralitate.

Dar de ce să îi ajutăm pe refugiați? Că avem și noi necazurile noastre… Și de ce să le facem bine ucrainienilor, dat fiind că au fost probleme, în anumite privințe, între România și Ucraina? Răspunsurile – tot din Biblie:

„Duceţi apă celor ce le este sete; locuitorii ţării Tema duceţi pîne fugarilor! Căci ei fug dinaintea săbiilor, dinaintea săbiei scoase din teacă, dinaintea arcului încordat, şi dinaintea unei lupte înverşunate.“ (Isaia 21.14)

„Cine îşi astupă urechea la strigătul săracului, nici el nu va căpăta răspuns, cînd va striga.“ (Proverbe 21.13)

„Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, cînd poţi s’o faci. Nu zice aproapelui tău: „Du-te şi vino iarăş; îţi voi da mîne!“ cînd ai de unde să dai.“ (Proverbe 3.27)

După citirea acestor versete, poate că iubitorii de Dumnezeu nu vor mai putea spune că au probleme cu știutul. Iar dacă știu, trebuie să facă, pentru că, după cum spune Biblia, „cine ştie să facă bine şi nu face, săvîrşeşte un păcat! “ (Iacob 4.17) Și, dacă vor să rămână neștiutori, atunci să tacă, pentru că nu se poate să nu ai habar, dar să îți dai cu părerea.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.